Rady a tipy

Nejčastější chyby při stavbě sádrokartonových příček

Montáž stěn ze sádrokartonových desek je relativně přímočarý a jasný proces, který při troše šikovnosti zvládne i běžný domácí kutil. Přesto ale mohou v procesu suché výstavby vznikat občas zbytečné chyby. Na vybrané se v tomto článku podíváme blíže.

Montáž stěn ze sádrokartonových desek je relativně přímočarý a jasný proces, který při troše šikovnosti zvládne i běžný domácí kutil. Přesto ale mohou v procesu suché výstavby vznikat občas zbytečné chyby. Na vybrané se v tomto článku podíváme blíže.   

Pevné spojení svislého a vodorovného profilu

Ačkoli se to může zdát trochu neintuitivní, vodorovné a svislé profily v rastru se nijak nespojují. Oba profily jsou v sobě jen zasazené a díky tomu má pak celá struktura stěny prostor pro dilataci. Pokud byste vodorovné a svislé profily napevno spojili, docházelo v příčce k pnutí a prasklinám. 

Pozor také na upevňování desek k rastru samořeznými vruty – nedávejte vruty do míst, kde se dva profily stýkají. Samořezný vrut totiž spojí desku a plech prvního profilu, ten druhý ale spíš ohne, což ve finále snižuje pevnost stěny.    

Špatná volba SDK desky

Častou chybou je špatná volba druhu sádrokartonové desky. Obvykle jde o snahu ušetřit a použít běžnou bílou desku všude. I tam, kde by byla mnohem vhodnější trochu dražší zelená – v koupelnách, kuchyních atd. 

Pokud budete novou stěnu obkládat, nepodceňte ani ochranný nátěr určený pod obkladovou vrstvu. Při aplikaci hydroizolačního materiálu postupujte vždy dle pokynů stanovených výrobcem. Více si o jednotlivých druzích sádrokartonových desek (jejich barevném značení) můžete přečíst v samostatném článku.

Kritická místa u zárubní dveří a křížové spáry

Dejte si pozor na správné umístění desek. Pokud je nemáte rovnou zakreslené ve výkresu, pečlivě si jejich umístění rozměřte tak, aby vám nevznikly křížové spáry. V nich by totiž mohly vznikat trhliny. 

Podobně je nutné správně rozmístit desky u dveřních zárubní. Spára mezi deskami nikdy nesmí vycházet z rohu zárubně. Mechanické namáhání stěny by zde způsobovalo praskliny. Je to sice práce navíc, protože musíte desku vyříznout do správného tvaru, toto úsilí se ale z dlouhodobé údržby jednoznačně vyplatí.

Pokud chcete ušetřit čas při samotné montáži a svoje plíce při následném broušení, můžete místo klasického hliníkového rohového profilu použít již hotový prefabrikovaný roh.

Neošetřená prkna jako nosný materiál a slabý rastr

Častou praxí je použití dřevěných prken pro zpevnění nosné konstrukce a upevnění například potrubí. Dřevěné desky se do rastru umísťují také tam, kde se budou kotvit těžší předměty – police nebo skříňky kuchyňské linky. Neošetřené dřevo může různě pracovat, případně hnít. Pokud chcete použít dřevěná prkna pro výztuž, použijte na ně nátěr pro preventivní ochranu vůči dřevokaznému hmyzu a houbám.

Předpokládáte-li větší zatížení příčky, zpevněte nosnou konstrukci také silnějšími ocelovými profily (UA). Pro připevnění desky k těmto profilům budete potřebovat samovrtné šrouby. Dodržujte také technickou specifikaci sádrokartonových systémů a požadovanou vzdálenost profilů udávanou výrobcem.

Pozor na zvukovou izolaci

Jako nevýhoda sádrokartonu bývá často zmiňována slabší zvuková izolace. To ovšem neplatí vždy a průzvučnost příček můžete vhodným návrhem výrazně omezit. Mezi profily a stěnu patří izolace třeba z minerální vlny, která sníží průzvučnost hotové příčky. Sádrokartonové desky na obou stranách příčky vůči sobě posuňte o polovinu. Průzvučnost zvyšuje i umístění elektroinstalačních krabic z obou stran naproti sobě. 

Pokud chcete příčku, která Vám zaručí větší akustickou pohodu, je vhodné se informovat o dalších řešeních, která výrobce desek nabízí. Může se jednat o navýšení počtu vrstev sádrokartonových desek na sobě nebo zvolení jiného typu SDK desky.

Odebírejte náš newsletter

Chcete dostávat do e-mailu informace o novinkách, trendech a zajímavostech z oblasti suché výstavby? Přihlaste se k odběru našeho čtvrtletního newsletteru.